Kurs Programı

02 Kasım 2019
BUÜTF Prof. Dr. M.Mete CENGİZ Kültür Merkezi
Özel Harekat Polis Memuru İlyas KAYGUSUZ Salonu
10:30 - 11:00 Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Berrin AVCI
Prof. Dr. Semiha ERSOY
Prof. Dr. Gürkan UNCU
Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK
  Oturum 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semiha ERSOY
11:00 - 11:20 Deney Hayvanları ve Etik
Prof. Dr. Türel ÖZKUL
11:20 - 11:40 Rat Anatomisi
Doç. Dr. Gülsüm EREN
11:40 - 12:00 Anestezi, Analjezi ve Ötenazi Teknikleri
Prof. Dr. Mine Sibel GÜRÜN
12:00 - 12:20 Ratlarda Minimal İnvaziv Yaklaşımlar
Prof. Dr. Vahide SAVCI, Prof. Dr. Sertaç YILMAZ
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  Oturum 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
14:00 - 14:20 Hücre Kültürü Temel Çalışma Prensipleri
Prof. Dr. İbrahim TUĞLU
14:20 - 14:40 Hücre Viabilite, Proliferasyon, Sitotoksisite Testleri
Prof. Dr. Berrin ZIK
14:40 - 15:00

Donmuş Hücre Hattının Çoğaltılması, Pasajlanması, Saklanması
Prof. Dr. Hale ŞAMLI

15:00 - 15:20 Embriyo Kültürü
Doç. Dr. Berrin AVCI
15:20 - 15:40 Kahve Arası
  Oturum 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK
15:40 - 16:00 İnfertiliteyle İlişkili Hastalık Modelleri (Endometriyozis, Adezyon, PCOS, OHSS)
Prof. Dr. Mesut ÖKTEM
16:00 - 16:20 Endometriyozis Modeli
Doç. Dr. Mine İSLİMYE TAŞKIN
16:20 - 16:40 DOR Modeli
Dr. Öğr. Üy. Işıl KASAPOĞLU
16:40 - 17:00 Kahve Arası
  Oturum 4

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürkan UNCU
17:00 - 17:20 Over Torsiyonu Modeli
Doç. Dr. Bilge ÇETİNKAYA, Uzm. Dr. Kiper ASLAN
17:20 - 17:40 Oosit in Vitro Aktivasyon Modeli
Prof. Dr. Lale KARAKOÇ, Öğr.Gör.Dr.Neslihan Coşkun AKÇAY
17:40 - 18:00 Over Transplantasyonu
Doç. Dr. Sezcan MÜMÜŞOĞLU
18:00 - 18:20 Rat Embriyo Kültürü
Prof. Dr. İbrahim TUĞLU
03 Kasım 2019
BUÜTF Histoloji ve Embriyoloji AbD Araştırma Laboratuvarları
  İstasyon 1

Rat anatomisi, Diseksiyonu, Minimal İnvaziv Uygulamalar
Doç. Dr. Gülsüm EREN, Dr. Öğr. Üy. Işıl KASAPOĞLU, Dr. Cihan ÇAKIR

İstasyon 2

Rat Embriyo Kültürü Uygulamaları
Prof. Dr. İbrahim TUĞLU, Araş. Gör. Göktan KUŞPINAR

İstasyon 3

Endometriyozis ve Granüloza Hücre Kültürü
Dr. Öğr. Üy. Sema Serter KOÇOĞLU, Dr. Öğr. Üy. Sabire Peker GÜLER, Araş. Gör. Ceren OY

İstasyon 4

Oosit İnvitro Aktivasyonu ve Over Transplantasyonu Modeli
Doç. Dr. Sezcan MÜMÜŞOĞLU, Dr. Öğr. Üy. Işıl KASAPOĞLU

İstasyon 5

Over Torsiyonu Modeli
Doç. Dr. Bilge ÇETİNKAYA, Uzm. Dr. Kiper ASLAN

İstasyon 6

Endometriyozis ve Adezyon Modeli
Doç. Dr. Mine İslimye TAŞKIN, Uzm. Dr. Gizem IŞIK
08:00 - 09:00 Uygulama (İstasyon 1-6)
09:00 - 09:15 Kahve Arası
09:15 - 10:15 Uygulama (İstasyon 1-6)
10:15 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 Uygulama (İstasyon 1-6)
11:30 - 11:45 Kahve Arası
11:45 - 12:45 Uygulama (İstasyon 1-6)
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği
13:45 - 14:45 Uygulama (İstasyon 1-6)
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:00 Uygulama (İstasyon 1-6)
16:00 - 17:00 Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Kapanış

Üreme Biyolojisinde Uygulamalı Rat In Vivo - In Vitro Hastalık Modelleri Kursu © 2019